Změna sídla společnosti

Dovolujeme si upozornit všechny obchodní partnery, že došlo ke změně sídla společnosti REELGATE s.r.o. Nyní nás najdete na nové adrese:

  Na Jánské 1046/4
  Ostrava - Slezská Ostrava
  710 00

 

Nový rozsah činnosti

Od poloviny roku 2013 nabízíme kompletní služby v oblasti elektrotechniky. Obor činnosti jsme rozšířili zejména o

  projektování silnoproudých VVN, VN a NN zařízení

  dodávky včetně montáží energetických zařízení VN a NN

  vývoj a servis řídících systémů a vizualizací

  dodávky a servis měřící a regulační techniky

Qr Code

 Reference

Silnoproudé systémy

 

ArcelorMittal Ostrava a.s.

 

   oprava turbogenerátorů TG3 a TG6
      projekt, obnova el. zařízení

 

   diagnostika transformátoru T13 25 MVA 22/6 kV
      montážní práce, měření

 

   oprava systému chránění včetně por. signalizace na rozvodnách 6kV a 22kV
      oprava el. zařízení

 

   oprava VVN kabelových koncovek 110 kV
      oprava el. zařízení

 

   realizace rozvodny VN, NN pro akci DeSOx
      rozvodna 6kV Siemens, rozvodna 500V, rozvodna 400V, RU, GU

 

BONATRANS GROUP a.s.

 

   výroba a dodávka rozváděče RM včetně přívodu NN
      realizace

 

   elektroinstalace a bleskosvod - Odmašťovací linka
      elektromontáže
      realizace

 

   instalace silnoproudu - Barvové hospodářství
      elektromontáže
      realizace

 

HAYES LEMMERZ AUTOKOLA, a.s.

 

   instalace osvětlení na lince 39 a elektroinstalace pro NN stroje v areálu HLA, a.s.
      projekt – výpočet intenzity osvětlení
      realizace

 

   oprava pouličního osvětlení v areálu HLA a.s.
      elektromontáže veřejného osvětlení
      projekt, realizace

 

   modernizace elektroinstalace ve Správní budově HLA a.s.
      elektromontáže a vybudování parapetních žlabů
      projekt, realizace

 

   doplnění osvětlení v protihlukovém krytu LU630
      elektromontáže
      realizace

 

   návrh a realizace osvětlení v areálu HLA, a.s.
      projekt – výpočet intenzity osvětlení
      realizace

 

ŽDB GROUP a.s.

 

   osvětlení haly č.2 a elektroinstalace vytápění Mechanických dílen
      osvětlení, elektroinstalace , realizace

 

   rekonstrukce osvětlení v hale Patentovny
      osvětlení, elektroinstalace , realizace

 

Leitinger Bio Pellets Paskov s.r.o.

 

   osvětlení peletárny
      projekt , realizace

 

   napojení datové sítě a rozvodů 230V v kancelářských kontejnerech
      projekt , realizace


MAYR - MELNHOF HOLZ PASKOV s.r.o.

 

   dodávka a montáž osvětlení vlečky vč. výkopů a zapojení
      elektromontáze – hlavní přívod a realizace výkopových prací.

 

   oprava poškozených hromosvodů v areálu
      elektromontáze

 

   instalace osvětlení parkoviště u vrátnice
      elektromontáze

 

   silové napojení Nové třídírny a Sušící komory
      elektromontáze – hlavní přívod a realizace výkopových prací.

 

Allstar Trading s.r.o.

 

   realizace silnoproudu a slaboproudu - ALLSTAR distribuční centrum Ostrava
      projekt, realizace silnoproudých rozvodů, systému WAGO.

 

ČR - Finanční ředitelství v Ostravě

 

   rozšíření elektrické sítě v serverovně Finanč.úřadu ve F-M za účelem připojení IP telefonie
      realizace el. rozvodů, revize

 

KADAMO v.o.s.

 

   opravy elektroinstalace budovy Kadamo v.o.s., provozovny na Místecké ul., Ostrava-Vítkovice
      realizace el. rozvodů, revize

 

VAMOZ - servis, a.s.

 

   oprava el.instalace v hale fa.Trojek v Ostravě Mar.Horách
      elektromontáže

 

   instalace přípojnicového rozvodu a osvětlení dílny
      projekt – výpočet intenzity osvětlení, realizace

 

OKRESNÍ SOUD NOVÝ JIČÍN

 

   oprava rozváděčů nízkého napětí
      elektromontáže
      realizace

 

   rekonstrukce světelných zdrojů
      elektromontáže, stavební úpravy
      projekt, realizace

 

BYTOVÉ DRUŽSTVO PASKOV

 

   údržba+EZS kotelny
      elektromontáže, revize el. zařízení
      údržba, elektromontáže

 

CORE computer spol. s.r.o.

 

   rekonstrukce pracoviště TK-HP - Český rozhlas Ostrava
      elektromontáže, stavební úpravy
      projekt, realizace

PEKÁRNA MARTINA

 

   Elektroinstalace
      realizace el. rozvodů, revize el. zařízení

 

 

Slaboproudé systémy

 

ČEZ, a.s.

 

   2008-2009 Sloučení dispečerských pracovišť Domu energetiky Ostrava
      strukturovaná kabeláž cat.6, BLOLITE+mikrotrubičky -  optická páteř,
      návrh, instalace a oživení sítě LAN (subdodávka pro stavební společnost)

ArcelorMittal Ostrava a.s.

 

   2008-2011 Komunikační infrastruktura pro regulaci napětí  distribuční sítě
                      Modernizace odprášení Aglomerace SEVER
      aktivní prvky 3Com– 55ks přepínačů - GigabitEthernet, SM páteřní optika, kamerový systém - 30ks IP kamer, EPS
      návrh, instalace a oživení sítě LAN včetně kamerového systému, servis (subdodávka pro VAMOZ servis, a.s.)

 

   2014 Zabezpečení kabelových mostů
      montáž otřesových kabelů

 

ArcelorMittal Poland s. a.

 

   2010-2011 Modernizace měřícího a zúčtovacího systému
      singlemodová páteřní optická síť - 25 km, projekt DPS, 
      návrh, instalace, zapojení a proměření optické sítě (subdodávka pro spol. VAMOZ servis, a.s.)

 

VAMOZ-servis, a.s.

 

   2012 ICT pro řízení výroby v novém sídle VAMOZ
      realizace kompletních slaboproudých systémů - EZS, EPS, IP kamery, Přístup, Docházka, SK cat.6, optika
      návrh, instalace a zprovoznění všech SLP systémů

 

Biocel, a.s.

 

   2010-2011 Inovace páteřní sítě LAN
      aktivní prvky 3Com (cca 40ks) – GigabitEthernet, singlemodová páteřní optika, bezdrátové spoje
      návrh, instalace a oživení sítě LAN, servis

CROMODORA WHEELS s.r.o.

 

   2008/1-6 Komunikační infrastruktura výrobního závodu
      aktivní prvky 3Com– GigabitEthernet, bezdrát. přepínač WiFi, VoIP, IP kamerový systém
      BLOLITE+mikrotrubičky - optická páteř, EPS Esser
      návrh, instalace a oživení sítě LAN, WiFi, EPS, VoIP a servis

 

HAYES LEMMERZ AUTOKOLA, a.s.

 

  2004-2009 Rozšíření a rekonstrukce počítačové sítě
      aktivní prvky Cisco, strukturovaná kabeláž, optická páteř
      návrh, instalace a oživení sítě LAN

(OKD ) Green Gas DPB, a.s.

 

   2011 Dispečink DE a DDP, CISCO prvky, Datová síť v budově Polygon
      aktivní prvky CISCO, kompletní slaboproudé systémy (SK, optika, STA, UPS)  a silnoproud pro nový dispečink
      dodávka a instalace, servis

 

   2013 Nová serverovna - Kompletní řešení
      projekt, stavební úpravy, silnoproud, SLP, vzduchotechnika

 

Ostravské komunikace, a.s.

 

   2011 Dispečink a technická místnost, Rekonstrukce a rozšíření EZS a CCTV
      strukturovaná kabeláž cat.6a, zabezpečovací a kamerový systém, stavební úpravy
      dodávka a instalace, servis

 

Elektromont Brno, a.s.

 

   2012 Výrobní závod Caltex Karviná - dodávka a montáž SLP
      montážní práce

 

Psychiatrická léčebna v Opavě

 

   2011-2012 Zasíťování PC v objektech PL v Opavě optokokabelem
      aktivní prvky HP- 27ks přepínačů, singlemodová optická páteř - 25 objektů
      instalace a oživení sítě LAN

 

BONATRANS GROUP a.s.

 

   2011 Dodávka a montáž slaboproudu - ENERGOCENTRUM
      strukturovaná kabeláž Cat.6, UPS, aktivní prvky
      instalace a oživení sítě LAN  (subdodávka pro stavební společnost)

 

Inter IKEA Centre Česká republika, s.r.o.

 

   2012 IKEA - Rekonstrukce budovy SHOPPING PARK Ostrava
      slaboproudé systémy - EPS, EZS, CCTV, datová a telefonní síť
      kompletní přepojení slaboproudých systémů (subdodávka pro stavební společnost)

 

Česká republika-Okresní soud v Novém Jičíně

 

   2007-2008 Rekonstrukce a rozšíření počítačové sítě
      aktivní prvky 3Com– GigabitEthernet, BLOLITE+mikrotrubičky - optická páteř, bezdrátový spoj
      návrh, instalace a oživení sítě LAN, servis

Mayr-Melnhof Holz Paskov s.r.o.

 

   2007-2009 Rozšíření a rekonstrukce počítačové sítě
      aktivní prvky HP, strukturovaná kabeláž cat. 6a
      návrh, instalace a oživení sítě LAN, servis

Dalkia Ostrava, a.s.

 

   2005/12 Modernizace počítačových sítí
      aktivní prvky 3Com – LAN, WiFi, SK
      návrh, instalace a oživení sítě LAN a WiFi spojů, servis

Démos trade, a.s.

 

   2008 Bezdrátové pokrytí skladových hal
      aktivní prvky 3Com, strukturovaná kabeláž cat.6
      návrh, instalace a oživení Wi-FI sítě

MEPHACENTRUM, a.s.

 

   2007-2008 Rekonstrukce a rozšíření počítačové sítě
      aktivní prvky 3Com, komponenty strukturované kabeláže cat.5e
      dodávka, instalace, servis